Czym się zajmujemy?

Prywatność i technologie

Ochrona danych osobowych

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie dostosowania ich działalności do przepisów RODO i innych powszechnie obowiązujących regulacji z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu audytów zgodności z RODO, wdrażania RODO oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach administracyjnych przed UODO oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i cywilnymi.

Nowe technologie

Wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu w Internecie i biznesu opartego o nowe technologie. Mamy doświadczenie związane z e-commerce i pomagamy w dostosowaniu biznesu do wymagań prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumentów, prawa telekomunikacyjnego i in.

Chmura obliczeniowa

Posiadamy doświadczenie w doradztwie w procesach “przechodzenia” przedsiębiorców na rozwiązania “w chmurze”, w tym w sektorze finansowym.

Compliance

Badania compliance

Pomagamy przedsiębiorcom zidentyfikować obszary ryzyka istotne z punktu widzenia działalności danego biznesu.

Wdrożenie procedur

Po zidentyfikowaniu ryzyk i obszarów działalności przedsiębiorców wymagających dostosowania do wymogów prawnych lub wewnętrznych procedur, wspieramy ich w tych działaniach.

Szkolenia i utrzymywanie zgodności

Wspieramy przedsiębiorców na etapie wdrożenia niezbędnych zmian poprzez szkolenia personelu, jak również pomagamy w monitorowaniu utrzymywania zgodności z regulacjami prawnymi i procedurami wewnętrznymi.

Dzielenie się wiedzą

Szkolenia otwarte

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu otwartych szkoleń, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych lub prawa pracy – zarówno dla przedsiębiorców, jak i specjalistów. Informacje o szkoleniach otwartych będą udostępniane w zakładce Aktualności.

Szkolenia zamknięte

Prowadzimy szkolenia dedykowane dla przedsiębiorców i ich pracowników, dopasowane do indywidualnych potrzeb.