Kim jesteśmy?

Nie lubimy mówić “nie da się”. Robimy to bardzo rzadko. Wspierając przedsiębiorców opieramy się na otwartej i przejrzystej komunikacji. Chcemy zrozumieć planowane przez klienta przedsięwzięcia, aby wspólnie z nim wypracować rozwiązania, które pozwolą na realizację planów firmy w zgodzie z regulacjami prawnymi.

Nie lubimy stać w miejscu. Chcemy się ciągle rozwijać i być na bieżąco. Uważamy, że jest to ważna cecha u osób zajmujących się nowymi technologiami, ochroną danych osobowych i compliance. 

 

Adwokat Agnieszka Rapcewicz

 

Po skończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim odbyłam aplikację adwokacką w Warszawie. Egzamin adwokacki zdałam za pierwszym podejściem. Na tym jednak nie poprzestałam. Skończyłam studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie jestem uczestniczką prawniczego seminarium doktorskiego na tej uczelni i pracuję nad pracą doktorską z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Publikuję artykuły branżowe. Dzielę się także wiedzą podczas szkoleń czy na seminariach lub konferencjach naukowych (np. podczas seminarium naukowego dotyczącego sztucznej inteligencji organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Poza tym jestem członkiem organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych lub sztuczną inteligencją. Działałam w Stowarzyszeniu.AI, a także w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy Ministerstwie Cyfryzacji. Posiadam certyfikat Certified Information Privacy Professional/Europe i jestem członkiem International Association of Privacy Professionals. Od marca 2023 r. jestem przewodniczącą Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jako wolontariuszka przygotowywałam opracowania krajowych i zagranicznych decyzji organów nadzorczych oraz wyroków sądów na portal GDPRhub prowadzony przez noyb – organizację założoną przez Maxa Schremsa. Jesienią 2022 r. postanowiłam przenieść swoje zaangażowanie do polskiej inicjatywy Internet. Czas działać!, która z początkiem sierpnia 2023 r. sformalizowała się i stała się fundacją. Jestem jej współfundatorką oraz pełnię w niej funkcję przewodniczącej rady nadzorczej, jak również biorę czynny udział w jej inicjatywach związanych z walką o prawo do prywatności i kontrolę nad technologią.

Prywatnie jestem też żoną i mamą dwójki dzieci, miłośniczką zwierząt (mam dwa koty oraz psa), fotografii i podróży. Odwiedziłam już sporo państw w Europie, a poza nią – m. in. Meksyk (gdzie pływałam z rekinami wielorybimi) i Kubę (gdzie pojechałam z 10-miesięcznym dzieckiem, co teraz wydaje mi się szaleństwem). 

Posługuję się językiem angielskim i niemieckim, a od niedawna, dla przyjemności, uczę się hiszpańskiego.

Medialnie

Agnieszka Rapcewicz
Adwokat

Publikacje :

“Stosowanie mechanizmów rozpoznawania twarzy w świetle wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych i stanowisk organów nadzorczych”, Magazyn ODO nr 12 (lipiec - wrzesień 2020), wyd. Must Read Media
“Biometryczne metody weryfikacji tożsamości” (współautorka wraz z D. Bieleckim), Magazyn ODO nr 13 (październik - grudzień 2020), wyd. Must Read Media
“Oddalenie skargi na decyzję PUODO nakładającą pierwszą karę pieniężną w sektorze publicznym”, Informacja w administracji publicznej nr 4/2020, wyd. C.H. Beck
“Gdzie kończy się prawnie uzasadniony interes pracodawcy, a gdzie zaczyna inwigilacja pracowników?”, Magazyn ODO nr 15 (kwiecień - czerwiec 2021), wyd. Must Read Media
„Stosowanie krajowych przepisów w procesie nakładania kar pieniężnych na podstawie RODO - uwagi na tle niemieckiego oraz austriackiego ustawodawstwa i orzecznictwa” [w:] „Ochrona danych osobowych: perspektywa krajowa i międzynarodowa”, redakcja naukowa Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek, Poznań, 2021

Radczyni prawna Aleksandra Nazimek – Kurpios

Aleksandra Nazimek

Jestem radczynią prawną – absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  W 2022 roku ukończyłam aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a następnie uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i wpis na listę radców prawnych przy Izbie warszawskiej.

Posiadam różnorodne doświadczenie zawodowe zdobyte w związku z zapewnieniem obsługi klientów zewnętrznych, jak i w ramach realizacji procesów prowadzonych wewnątrz organizacji, z uwagi na pełnienie w nich funkcji in-house lawyer’a, Inspektora Ochrony Danych czy prawnika działającego w ramach działu Compliance.

Interesuję się głównie obszarem ochrony danych osobowych, prawem autorskim, prawem konkurencji i konsumentów, prawem nowych technologii oraz compliance.

Jestem osobą młodą, ambitną, kreatywną oraz niebojącą się wyzwań – zarówno merytorycznych, jak i tych związanych z łączeniem koncepcji służących biznesowi, a jednocześnie będących zgodnymi z prawem.

W wolnych chwilach poświęcam czas zainteresowaniom związanych z muzyką, sportem i literaturą.